Friday, January 4, 2013

TEAM ICAI FOR 2013 - 2015


THE TWENTY SECOND COUNCIL of ICAI.
(SUBJECT TO OFFICIAL DECLARATION)
CA ADUKIA RAJKUMAR                          
CA AGARWAL SANJAY ‘VOICE OF CA’
CA AGARWAL SHYAM LAL                        
CA AGRAWAL SUBODH KUMAR                     
CA BABU ABRAHAM KALLIVAYALIL 
CA BANDYOPADHYAY ABHIJIT
CA CHAUDHARY SANJIV KUMAR   
CA CHHAIRA JAY AJIT  
CA CHHAJED PRAFULLA PREMSUKH   
CA DEVARAJA REDDY M 
CA FADNIS MANOJ                   
CA GARG VIJAY KUMAR  
CA GHIA TARUN JAMNADAS                  
CA GOYAL ANUJ      
CA GUHA SUMANTRA    
CA GUPTA ATUL KUMAR               
CA GUPTA NAVEEN N D              
CA GUPTA VIJAY KUMAR              
CA JAIN PANKAJ INDERCHAND           
CA JAMBUSARIA NIHAR NIRANJAN   
CA JOSHI SHRINIWAS YESHWANT      
CA KUSHWAH MUKESH SINGH  
CA MAHESHWARI SANJEEV                
CA MURALI V   
CA NANDA CHARANJOT SINGH     
CA RAGHU K 
CA SANTHANA KRISHNAN S 
CA SEKAR G    
CA SHAH DHINAL ASHVINBHAI           
CA VENKATESWARLU J  
CA VIKAMSEY NILESH SHIVJI                
CA ZAWARE SHIWAJI BHIKAJI  

No comments:

Post a Comment