Wednesday, January 2, 2013

ICAI NIRC REGIONAL COUNCIL ELECTIONS RESULT CURRENT COUNT 2012

NIRC REGIONAL COUNCIL RESULTS

POSITION AFTER 

ELIMINATION ELEVEN 2012


1 Agrawal Harit,                   632
2 Agrawal Rajesh Kumar   684
3 Agrawal Sunil Kumar      464
4 Ajit Kumar                        523
5 Alok Krishan                     648
6 Anand Yogita                    455
7 Arora Tarun                      218
8 Bansal Manoj Kumar      779
9 Bansal Puneet Kumar     293
10 Bansal Radhey Shyam   854
11 Bons Jagmohan Singh   341
12 Chawla Raj                     555
13 Chugh Hans Raj              887
14 Garg Deepak                   828
15 Garg Gaurav                   531
16 Garg Sumit                      394
17 Garg Vishal                     1079
19 Goyal Satish                    414
20 Gupta Deepak                 181
22 Gupta Swadesh               886
23 Jain Alok                         340
28 Kanwar Nitin                   308
29 Kapur Anil                       214
30 Kathpalia Ashwani K    525
31 Kedia Gopal Kumar      1238
32 Kejriwal Man Mohan    302
33 Khetrapal Rashmi         392
34 Khurana Vivek                482
35 Maheshwari Pramod K 638
36 Makkar Rakesh               471
38 Narang Rajinder             719
39 Rajender Arora               320
43 Singhal Sanjay Kumar    202
44 Tayal Anil                        323

No comments:

Post a Comment