Thursday, January 3, 2013

ICAI NIRC REGIONAL COUNCIL ELECTION RESULTS CURRENT COUNT 2012


NIRC REGIONAL COUNCIL RESULTS

POSITION AFTER ELIMINATION

TWENTYTWO 2012 


1 Agrawal Harit,                  764
2 Agrawal Rajesh Kumar   791
3 Agrawal Sunil Kumar      520
4 Ajit Kumar                        602
5 Alok Krishan                     695
6 Anand Yogita                    692
8 Bansal Manoj Kumar      887
10 Bansal Radhey Shyam   1044
12 Chawla Raj                      718
13 Chugh Hans Raj              1074
14 Garg Deepak                   909
15 Garg Gaurav                   624
16 Garg Sumit                      494
17 Garg Vishal                     1148
19 Goyal Satish                    491
22 Gupta Swadesh               1027
30 Kathpalia Ashwani K       614
31 Kedia Gopal Kumar      1299 REACHED QUOTA
33 Khetrapal Rashmi          537
34 Khurana Vivek                 607
35 Maheshwari Pramod K  719
36 Makkar Rakesh              627
38 Narang Rajinder             831

No comments:

Post a Comment