Friday, January 4, 2013

ICAI NIRC REGIONAL COUNCIL ELECTION RESULTS CURRENT COUNT 2012


NIRC REGIONAL COUNCIL RESULTS

POSITION AFTER ELIMINATION

TWENTYFOUR 2012 


1 Agrawal Harit,                  819
2 Agrawal Rajesh Kumar   829
3 Agrawal Sunil Kumar      558
4 Ajit Kumar                        636
5 Alok Krishan                     699
6 Anand Yogita                    761
8 Bansal Manoj Kumar        927
10 Bansal Radhey Shyam   1128
12 Chawla Raj                       767
13 Chugh Hans Raj              1148
14 Garg Deepak                   933
15 Garg Gaurav                   660
17 Garg Vishal                     1174
22 Gupta Swadesh               1092
30 Kathpalia Ashwani K       629
31 Kedia Gopal Kumar      1299 
                                (REACHED QUOTA)
33 Khetrapal Rashmi          576
34 Khurana Vivek                 648
35 Maheshwari Pramod K  749
36 Makkar Rakesh              674
38 Narang Rajinder             852

No comments:

Post a Comment