Tuesday, December 25, 2012

SIRC COUNCIL ELECTIONS RESULT FIRST COUNT 2012

SIRC - Central Council  FIRST COUNT

 (RANK WISE ) 
(QUOTA  2268 VOTES)

14       SEKAR G                             2195  
21       VENKATESWARLU J              1855  
2        BABU ABRAHAM K               1679
7        RAGHU K                             1661
6        MURALI V                            1409
12       SANTHANA KRISHNAN S       1370
5        MADHUKAR NARAYAN H      1245  
10       RAVI SANKAR L                   1000        
4        DEVARAJA REDDY M            974  
8        RAJENDRA KUMAR P            911   
15       SHANMUKHASUNDARAM     849     
1         AMBIKA S Ms.                   534   
13       SATYANARAYANA G V V      427       
3        BALACHANDRA PRABHU     340      
9        RAMAKRISHNAN                292       
18       SRIVATSAN S                   270 
22      VENKATRAM C                 246 
16       SRIKANTH S                    244   
11        SABUTHOMAS                  218  
20      VEDANTHARAMANUJAM    186       
19       SUNEEL KUMAR APPAJI    116        
23      VENUGOPAL SWAMI B       92  
17       SRINIVAS K J D               26    

No comments:

Post a Comment