Saturday, January 2, 2016

ICAI – CIRC COUNCIL ELECTIONS 2015 FIRST COUNT

ICAI – CIRC COUNCIL ELECTIONS 2015 FIRST COUNT

QUOTA  291551

1 AGARWAL NITISH 44600
2 AGARWAL SHYAM LAL 193600
3 AGRAWAL DHRUVA KUMAR 9700
4 AGRAWAL MANU 135100
5 GARG UMESH KUMAR 97100
6 GOEL JITENDER 94300
7 GUPTA SANJAY 4300
8 JAIN VIKAS 84700
9 KAPUR AVICHAL SOMNATH 67700
10 KUSHWAH MUKESH SINGH 123700
11 MAHESHWARI SATYA NARAYAN 92400
12 MANGAL RAJESH KUMAR 95100
13 MITTAL VINAY 63200
14 NAYAK SUMAN KUMAR 56900
15 PRADHAN ANUBHAV 18600
16 SANJIT KUMAR 6100
17 SHARMA MANOJ KUMAR 44600
18 SHARMA PRAKASH 142200
19 SHUKLA BANKIM 95300
20 SONI KEMISHA 132800
21 VASHISHT AMRESH KUMAR 84500

22 YADAV CHHIGAN LAL 62800 

No comments:

Post a Comment